Kirjaudu sisään

Yhtiökokouksen merkitys taloyhtiössä

Taloyhtiön yhtiökokous on asunto-osakeyhtiön tärkein päätöksentekoelin, jossa osakkailla on mahdollisuus vaikuttaa yhtiön toimintaan. Me LIV Isännöinnissä korostamme yhtiökokouksen merkitystä osakkaiden oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. Kokouksessa käsitellään muun muassa taloyhtiön tilinpäätöstä, tulevan vuoden budjettia sekä suunnitelmia tuleville korjaushankkeille.

Yhtiökokouksessa osakkaat pääsevät äänestämään ja tuomaan esiin näkemyksiään taloyhtiön asioista. Me LIV Isännöinnissä huolehdimme siitä, että kokouskutsut lähetetään ajallaan ja että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat osakkaiden saatavilla hyvissä ajoin ennen kokousta. Näin varmistamme, että jokainen osakas voi osallistua päätöksentekoon tietoisesti ja valmistautuneena.

Ajankohta yhtiökokoukselle

Lain mukaan taloyhtiön yhtiökokous on pidettävä vähintään kerran vuodessa kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Useimmiten tilikausi päättyy 31.12., jolloin kokous tulisi järjestää viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Me LIV Isännöinnissä suosittelemme yhtiökokouksen pitämistä keväällä, jolloin edellisen vuoden asiat ovat vielä tuoreessa muistissa ja uusi toimintakausi on vasta aluillaan.

Kokouksen ajankohta ilmoitetaan osakkaille yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla, yleensä kirjallisesti. Me LIV Isännöinnissä varmistamme, että kokouskutsu saavuttaa jokaisen osakkaan hyvissä ajoin, ja että kutsussa on kaikki tarvittavat tiedot kokouksen ajankohdasta, paikasta ja käsiteltävistä asioista.

Yhtiökokouksen valmistelu

Hyvin valmisteltu yhtiökokous on sujuva yhtiökokous. Me LIV Isännöinnissä panostamme kokouksen huolelliseen valmisteluun, jotta kaikki sujuisi mahdollisimman tehokkaasti. Valmisteluihin kuuluu muun muassa esityslistan laatiminen, tarvittavien taustatietojen kerääminen ja kokousmateriaalien toimittaminen osakkaille.

Kokousmateriaalien joukossa on tärkeää olla selkeät ohjeet siitä, miten osakkaat voivat valmistautua kokoukseen ja miten he voivat osallistua päätöksentekoon. Me LIV Isännöinnissä huolehdimme, että jokainen osakas ymmärtää, mitä kokouksessa tullaan käsittelemään ja miten he voivat vaikuttaa asioihin.

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Osallistuminen yhtiökokoukseen on jokaisen osakkaan oikeus ja myös velvollisuus. Me LIV Isännöinnissä rohkaisemme kaikkia osakkaita osallistumaan kokoukseen, sillä se on paras tapa vaikuttaa taloyhtiön asioihin. Osakkaat voivat osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti tai valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään.

Mikäli osakas ei pääse osallistumaan kokoukseen, hän voi antaa valtakirjan toiselle osakkaalle tai ulkopuoliselle henkilölle. Me LIV Isännöinnissä tarjoamme tarvittaessa mallivaltakirjoja ja neuvomme osakkaita valtakirjan käytössä. Näin varmistamme, että jokaisen osakkaan ääni kuuluu yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen jälkeen

Kun yhtiökokous on pidetty, on tärkeää, että sen päätökset pannaan täytäntöön asianmukaisesti. Me LIV Isännöinnissä huolehdimme siitä, että kokouksen pöytäkirja laaditaan huolellisesti ja jaetaan osakkaille. Pöytäkirjasta tulee ilmetä selkeästi, mitä päätöksiä kokouksessa on tehty ja miten äänestystulokset muodostuivat.

Lisäksi me LIV Isännöinnissä varmistamme, että kaikki yhtiökokouksen päätökset toteutetaan suunnitellusti ja aikataulussa. Pidämme osakkaita ajan tasalla päätösten etenemisestä ja mahdollisista muutoksista. Näin ylläpidämme avointa ja luottamuksellista suhdetta osakkaiden ja isännöintitoimiston välillä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit