Kirjaudu sisään

Taloyhtiön hallituksen jäsenenä toimiminen on vastuullinen tehtävä, joka vaatii monipuolista osaamista ja ymmärrystä erityisesti lakiasioista. Lakisääteiset velvoitteet ja oikeudelliset normit muodostavat perustan, jolle taloyhtiön hallinnointi rakentuu. Tässä artikkelissa käymme läpi keskeisiä lakiasioita, joista jokaisen taloyhtiön hallituksen jäsenen on hyvä olla tietoinen.

Asunto-osakeyhtiölaki – Taloyhtiön toiminnan perusta

Asunto-osakeyhtiölaki on ensisijainen säädös, joka ohjaa taloyhtiön toimintaa. Laki määrittelee muun muassa hallituksen tehtävät, vastuut ja oikeudet. Hallituksen jäsenen on tärkeä ymmärtää, miten asunto-osakeyhtiölaki vaikuttaa päätöksentekoon ja yhtiön hallinnointiin. Esimerkiksi yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ja äänestysmenettelyt ovat asioita, jotka on säädetty laissa.

Me LIV Isännöinnissä tarjoamme koulutusta ja neuvontaa asunto-osakeyhtiölain tulkinnasta, jotta hallituksen jäsenet voivat hoitaa tehtäviään lain mukaisesti ja tehokkaasti.

Yhtiöjärjestys – Taloyhtiön oma laki

Jokaisella taloyhtiöllä on oma yhtiöjärjestys, joka toimii asunto-osakeyhtiölain ohella. Yhtiöjärjestys sisältää yhtiön toimintaa koskevia määräyksiä, kuten osakkeiden lunastusehdot tai järjestyssäännöt. Hallituksen jäsenen on tunnettava yhtiöjärjestys tarkasti, sillä se ohjaa päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoa taloyhtiössä.

Me autamme ymmärtämään yhtiöjärjestyksen sisältöä ja sen soveltamista käytännön tilanteissa, mikä on olennaista hallituksen jäsenen päätöksenteon tueksi.

Remontit ja kunnossapitovastuu

Taloyhtiön hallituksen jäsenen on syytä olla perillä myös remontteihin ja kunnossapitoon liittyvistä lakiasioista. Kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan ja yhtiön välillä voi aiheuttaa epäselvyyksiä, joten selkeä ymmärrys näistä säännöistä on tärkeää. Hallituksen on huolehdittava siitä, että remontit toteutetaan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Me LIV Isännöinnissä tarjoamme asiantuntija-apua remonttihankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa, varmistaen, että kaikki toimenpiteet noudattavat voimassa olevia lakeja ja yhtiön omia sääntöjä.

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

GDPR ja muut tietosuojaa koskevat lait ovat osa nykypäivän hallitustyöskentelyä. Taloyhtiön hallituksen jäsenenä on tärkeää tietää, miten asukkaiden henkilötietoja saa käsitellä ja mitä tietosuojavelvoitteita taloyhtiön on noudatettava.

Me neuvomme, miten henkilötietoja tulee käsitellä turvallisesti ja lainmukaisesti, mikä on erityisen tärkeää esimerkiksi vuokralaisten tai osakkaiden tietoja hallinnoitaessa.

Taloyhtiön hallituksen jäsenenä toimiminen vaatii jatkuvaa tietojen päivittämistä ja ymmärrystä siitä, miten lainsäädäntö vaikuttaa yhtiön toimintaan. Me LIV Isännöinnissä olemme täällä tukemassa ja varmistamassa, että hallituksen jäsenet voivat kohdata nämä haasteet varmoin mielin. Ota yhteyttä, niin autamme sinua navigoimaan taloyhtiön lakiviidakossa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit