Kirjaudu sisään

Isännöitsijän vastuualueet

Isännöitsijä on monelle taloyhtiön asukkaalle tuttu hahmo, mutta kaikki eivät välttämättä tiedä, kuinka laaja hänen työnkuvansa on. LIV Isännöinti tarjoaa asiantuntevaa isännöintipalvelua, jossa huolehditaan kiinteistön hallinnollisista, teknisistä sekä taloudellisista tehtävistä. Hallinnollisiin tehtäviin kuuluu muun muassa yhtiökokousten järjestäminen, pöytäkirjojen laadinta ja asukkaiden neuvonta erilaisissa taloyhtiötä koskevissa asioissa.

Tekninen isännöinti pitää sisällään kiinteistön kunnossapidon ja korjausten suunnittelun. LIV Isännöinti varmistaa, että kaikki tarvittavat huollot ja korjaukset toteutetaan ajallaan ja ammattitaitoisesti. Taloudellinen isännöinti taas kattaa taloyhtiön budjetin, tilinpäätöksen ja rahoitusasioiden hallinnan. Isännöitsijä huolehtii siitä, että taloyhtiön varat käytetään tehokkaasti ja talous pysyy terveellä pohjalla.

Isännöitsijän rooli asukkaiden tukena

Isännöitsijä on asukkaiden ensisijainen yhteyshenkilö taloyhtiön asioissa. LIV Isännöinti panostaa erityisesti asiakaspalveluun ja asukkaiden tyytyväisyyteen. Isännöitsijä vastaa asukkaiden kysymyksiin, auttaa ongelmatilanteissa ja varmistaa, että jokainen asukas tuntee olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi omassa kodissaan. Hän myös välittää tärkeää tietoa taloyhtiön tapahtumista ja päätöksistä.

Lisäksi isännöitsijä toimii linkkinä taloyhtiön hallituksen ja asukkaiden välillä. Hän valmistelee hallituksen kokouksia, toimeenpanee hallituksen päätökset ja varmistaa, että kaikki taloyhtiön toiminta on lain ja yhtiöjärjestyksen mukaista. LIV Isännöinti ymmärtää, että hyvä viestintä ja avoimuus ovat avainasemassa asukkaiden ja hallituksen välisessä yhteistyössä.

Isännöitsijän merkitys kiinteistön arvon säilyttämisessä

Kiinteistön arvon säilyttäminen ja jopa sen kasvattaminen on yksi isännöitsijän tärkeimmistä tehtävistä. LIV Isännöinti huolehtii siitä, että kiinteistö pysyy ajan tasalla ja sen kunto tarkastetaan säännöllisesti. Isännöitsijä vastaa myös siitä, että taloyhtiössä tehtävät remontit suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan laadukkaasti, mikä on investointi kiinteistön tulevaisuuteen.

Kun kiinteistö on hyvin hoidettu ja taloyhtiön asiat ovat kunnossa, se näkyy suoraan asuntojen arvossa. LIV Isännöinti ymmärtää tämän ja siksi panostamme kattavaan isännöintipalveluun, joka kattaa kaikki kiinteistön ylläpitoon liittyvät näkökulmat. Näin varmistamme, että taloyhtiönne on houkutteleva paikka asua niin nykyisille kuin tulevillekin asukkaille.

Aiheeseen liittyvät artikkelit