Kirjaudu sisään

Energiakulutuksen vähentäminen taloyhtiöissä on paitsi ympäristöteko, myös taloudellisesti kannattavaa. Taloyhtiön hallituksen jäsenillä on avainrooli energiatehokkuuden edistämisessä, sillä he voivat vaikuttaa merkittävästi niin päätöksenteon kuin käytännön toimien tasolla. Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi konkreettisia keinoja, joilla hallituksen jäsenet voivat edistää energiatehokkuutta.

Energiatehokkuuden nykytilan arviointi

Ensimmäinen askel energiatehokkuuden parantamiseksi on nykytilanteen kartoittaminen. Me LIV Isännöinnissä suosittelemme, että taloyhtiön hallitus teettää ammattilaisen avulla energiakatselmuksen. Energiakatselmus antaa kattavan kuvan kiinteistön energiankulutuksesta ja paljastaa mahdolliset energiansäästökohteet.

Energiakatselmuksen jälkeen on tärkeää asettaa selkeät tavoitteet energiansäästölle. Tavoitteiden tulisi olla realistisia, mitattavia ja aikataulutettuja. Näin hallitus voi seurata tavoitteiden toteutumista ja tehdä tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan.

Investoinnit energiatehokkuuteen

Taloyhtiön hallituksen jäsenet voivat edistää energiatehokkuutta suunnittelemalla ja toteuttamalla investointeja, jotka parantavat kiinteistön energiatehokkuutta. Esimerkiksi vanhojen ikkunoiden vaihto energiatehokkaampiin malleihin voi vähentää merkittävästi lämmitysenergian tarvetta.

Lisäksi me LIV Isännöinnissä suosittelemme harkitsemaan aurinkopaneelien asentamista katolle. Aurinkoenergia on uusiutuva energialähde, joka voi merkittävästi alentaa taloyhtiön sähkölaskuja. Investoinnit, kuten lämmön talteenottojärjestelmät ja modernit lämmitysratkaisut, kuten maalämpö, ovat myös harkinnan arvoisia.

Valistus ja viestintä asukkaille

Taloyhtiön hallituksen jäsenet voivat vaikuttaa suuresti myös asukkaiden energiankäyttöön. Tiedottaminen ja asukkaiden valistaminen energiatehokkaista toimintatavoista on avainasemassa. Me LIV Isännöinnissä autamme mielellämme järjestämään infotilaisuuksia ja koulutuksia asukkaille.

Esimerkiksi muistutukset sammuttaa valot tiloista poistuttaessa tai vinkit energiatehokkaampaan vedenkäyttöön voivat vaikuttaa merkittävästi koko kiinteistön energiankulutukseen. Hallituksen jäsenet voivat myös ehdottaa, että asukkaat hankkivat energiatehokkaita kodinkoneita ja muita laitteita.

Seuranta ja raportointi

Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutusten seuranta ja raportointi ovat tärkeitä, jotta voidaan varmistaa toimenpiteiden tehokkuus ja tehdä tarvittaessa korjausliikkeitä. Me LIV Isännöinnissä tarjoamme työkaluja ja palveluita, jotka auttavat hallitusta seuraamaan energiankulutusta reaaliajassa.

Regular reporting not only keeps the board informed but also motivates residents by showing them the tangible benefits of their efforts to save energy. This transparency can lead to a more engaged and cooperative community, further driving down energy use.

Energiatehokkuuden edistäminen taloyhtiössä on jatkuva prosessi, joka vaatii hallituksen jäsenten aktiivista osallistumista ja sitoutumista. Me LIV Isännöinnissä olemme valmiita tukemaan ja neuvomaan hallituksia näissä pyrkimyksissä, jotta yhdessä voimme saavuttaa kestävämmän ja taloudellisesti tehokkaamman tulevaisuuden.

Aiheeseen liittyvät artikkelit