Kirjaudu sisään

Taloyhtiön hallituksen tehtävät

Taloyhtiön hallitus on keskeinen toimija taloyhtiön päätöksenteossa ja sen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kiinteistön kuntoa sekä huolehtia taloyhtiön taloudellisesta ja teknisestä hallinnosta. Hallituksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu päätöksenteko taloyhtiön toimintaan ja kiinteistön ylläpitämiseen liittyvissä asioissa. Hallituksen vastuulla on myös huolehtia siitä, että taloyhtiö toimii voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa valvoa ja ohjata isännöitsijän toimintaa, laatia talousarvio ja hoitaa taloyhtiön kirjanpitoa. Hallituksen tulee pitää säännöllisiä kokouksia, joissa käsitellään taloyhtiön ajankohtaisia asioita ja tehdään tarvittavia päätöksiä. Hallitus vastaa myös yhtiökokousten valmistelusta ja toimii yhteistyössä isännöitsijän kanssa erilaisten korjaus- ja kunnossapitohankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteistyö taloyhtiön osakkaiden ja asukkaiden kanssa on myös tärkeä osa hallituksen tehtäviä.

Taloyhtiön hallituksen vastuu

Taloyhtiön hallituksella on suuri vastuu taloyhtiön toiminnan sujuvuudesta ja taloudellisesta tilanteesta. Hallitus vastaa päätöksillään taloyhtiön kehittämisestä ja ylläpidosta, asukkaiden viihtyvyydestä sekä kiinteistön arvon säilyttämisestä. Hallituksen vastuu kattaa myös taloyhtiön arkisen toiminnan järjestämisen, kuten esimerkiksi siivouksen, jätehuollon ja yleisten tilojen kunnossapidon.

Hallituksen vastuulla on myös huolehtia taloyhtiön rahoituksesta ja taloudellisesta tilanteesta. Taloyhtiön taloudellisen hallinnon tulee olla läpinäkyvää ja avointa, jotta osakkaat voivat luottaa siihen, että yhtiön taloutta hoidetaan vastuullisesti. Hallituksen on tärkeää tehdä päätöksiä, jotka ovat taloyhtiön etujen mukaisia ja joilla varmistetaan taloudellinen kestävyys ja tasapaino.

LIV Isännöinti on sitoutunut tukemaan taloyhtiöiden hallituksia heidän tehtävissään. Tarjoamme kattavaa ja ammattitaitoista isännöintipalvelua, joka auttaa hallituksia hoitamaan tehtävänsä mahdollisimman hyvin. Yhteistyössä LIV Isännöinnin kanssa taloyhtiöt voivat luottaa siihen, että heillä on osaava ja luotettava kumppani taloyhtiön toiminnan kehittämisessä ja hallinnossa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit