Kirjaudu sisään

Taloyhtiön päätöksentekoprosessi

Taloyhtiön päätöksentekoprosessi on keskeinen osa isännöintitoimintaa. LIV Isännöinti ymmärtää tämän merkityksen ja tavoittelee aina tehokasta ja läpinäkyvää päätöksentekoa taloyhtiöiden hyväksi. Pyrimme luomaan yhteistyön ja avoimen viestinnän ilmapiirin, jotta päätöksiä voidaan tehdä yhdessä taloyhtiön asukkaiden kanssa.

Yksi tärkeä osa päätöksentekoprosessia on taloyhtiökokoukset. Liv Isännöinti huolehtii siitä, että taloyhtiökokoukset järjestetään säännöllisesti ja että kaikki asukkaat saavat mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia asioita, kuten taloyhtiön talouteen liittyviä päätöksiä, korjaushankkeita, remontteja ja muita taloyhtiön toimintaan liittyviä asioita. LIV Isännöinnin asiantunteva henkilöstö avustaa kokousten järjestämisessä ja valmistelee tarvittavat asiakirjat. Pidämme huolen siitä, että kaikki kokouksissa käsitellyt asiat kirjataan pöytäkirjaan ja tiedotetaan asianmukaisesti taloyhtiön asukkaille. Näin ollen kaikilla taloyhtiön osakkailla on mahdollisuus tarkastella päätöksiä ja olla tietoisia niiden vaikutuksista.

Tarjoamme ammattitaitoista isännöintipalvelua

LIV Isännöinti on osaava ja kokenut isännöintitoimisto, jonka tavoitteena on tarjota laadukasta ja ammattitaitoista palvelua taloyhtiöille. Yrityksellämme on pitkät perinteet alalla, ja olemme ajan tasalla alan uusimmista kehityssuunnista ja vaatimuksista.

Olemme ylpeitä siitä, että taloyhtiöllänne on nimetty oma isännöitsijä, jolla on vahva asiantuntemus ja kokemus alalta. Isännöitsijämme ovat alaan koulutettuja ja pyrimme aina kehittämään ammattitaitoa jatkuvalla koulutuksella. He huolehtivat taloyhtiön päivittäisestä hallinnosta ja hoitavat kaikki tarvittavat tehtävät, joita isännöintiin kuuluu. Isännöitsijämme vastaavat myös viestinnästä taloyhtiön asukkaiden kanssa ja ovat aina valmiita vastaamaan kysymyksiin ja auttamaan tarvittaessa. Tavoitteenamme on varmistaa, että teillä on aina henkilökohtainen yhteyshenkilö, johon voitte luottaa ja jonka puoleen voitte kääntyä kaikissa taloyhtiönne asioissa.

LIV Isännöinnin toimintatapa perustuu vastuullisuuteen ja avoimuuteen. Pyrimme löytämään taloyhtiöllenne aina kustannustehokkaimman ratkaisun ja varmistamaan, että taloyhtiönne taloudelliset resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi huolehdimme kiinteistönne arvon säilyttämisestä pitkäjänteisellä huoltotyöllä ja korjaustoimilla. Toimimme hyvän isännöintitavan mukaisesti, noudattaen eettisiä sääntöjä ja voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Asiakkaidemme tyytyväisyys ja tarpeiden täyttäminen ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, ja pyrimme aina ylittämään odotukset tarjoamalla laadukasta palvelua ja tukemalla taloyhtiönne hyvinvointia. Kun valitsette LIV Isännöinnin kumppaniksenne, voitte luottaa siihen, että taloyhtiönne on hyvissä käsissä ja kaikki päätökset tehdään yhteistyössä taloyhtiönne asukkaiden kanssa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit